top of page

WISHFUL PRIVACYVERKLARING

 

 

01

Privacyverklaring

 

Contactgegevens

WISH, met de studio op de Taalstraat 64, 5261 BG te Vught, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens: 
www.wishyogashop.com - info@wishtraining.nl
Oude Bossche Baan 37, 5268 KS te Helvoirt 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

WISH verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Klantgegevens: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum.

Contact met WISH: stel je een vraag, dan bewaren we je contactgegevens en de inhoud van de gesprekken.

Over het gebruik van onze diensten: afhankelijk van wat je bij ons afneemt, bewaren we communicatiegegevens. 

Websitebezoek en e-mails: gegevens over onder meer het tijdstip waarop je ons bezoekt, vanaf welk apparaat en of je een e-mail opent en klikt op een link.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens worden door ons niet verwerkt

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@wishtraining.nl dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

WISH verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Het afhandelen van je abonnement
Verzenden van onze nieuwsbrief
Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Jouw te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 

Geautomatiseerde besluitvorming 

WISH neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. WISH gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Wix voor de website en contactgegevens en Afas voor de financiële administratie. Al deze programma’s hebben een beveiligde toegang en zijn derhalve niet publiekelijk toegankelijk. 

  

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

WISH bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn voor de volgende categorie van gegevens:
NAW gegevens: zolang je abonnement loopt bij WISH en/of je toestemming geeft over het ontvangen van nieuwsbrieven.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

WISH verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze nooit aan andere. 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

WISH maakt gebruik van de technische systemen van WIX voor haar website. Zij maken gebruik van technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kan je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Alle gegevens die WISH van jou verwerkt, mag je inzien en aanpassen. Als je geen gerichte informatie van ons wilt ontvangen over onze dienstverlening, dan kan je dit stopzetten. Je mag ons ook vragen om jouw gegevens uit onze database te wissen.  Wil je gebruik maken van jouw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@wishtraining.nl.

WISH zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren. WISH wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

WISH neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@wishtraining.nl.

bottom of page